Paddlewheel
Natchez, Mississippi Casino Boat on the Mississippi RiverKeywords: america (42), Mississippi (3), Mississippi River (3), Natchez (3).